ความสำเร็จของการปฏิบัติธรรมชั้นสูง ถ้าจะให้สมบูรณ์ ต้องปฏิบัติให้ถูกวิธี ควบคู่ไปกับธาตุจิตที่เป็นพี่เลี้ยง ช่วยดูแลไม่ให้เห็นผิดเป็นชอบในการปฏิบัติธรรม การบรรยายธรรมของแต่ละศาสนา เป็นแบบพื้นฐานในทางโลกมากกว่า ยังก้าวไม่ถึงทางธรรมในวิญญาณธาตุเลย พระพุทธองค์ท่าน ไม่ได้นำศาสนาติดตัวมาเผยแพร่ การปฏิบัติจะต้องตั้งจิตภาวนาอยู่ที่ศูนย์กลางกายเสมอ ให้มีแสงเล็กๆเกิดขึ้น แล้วค่อยขยายวงกว้างออกไปไม่มีที่สิ้นสุด  สามารถคลุมถึงกายละเอียดผู้เลี้ยงด้วย เมื่อสำเร็จแล้ว ให้ระเบิดเป็นรัศมีไปจัดการกับอวิชชาที่เป็นกิเลสอยู่ภายนอกกายเนื้อให้สิ้นซาก พร้อมด้วยกายผู้เลี้ยงที่ละเอียด สยบศัตรูทั้งหลายให้นิ่งได้  จะไม่กล้ามาท้าทายครอบงำตนอีกต่อไป


    ตัวเราเป็นที่ตั้งแห่งธรรม ถ้ามั่นคงดีแล้ว จะสั่งการกับสิ่งคุ้มครองตนให้ความปลอดภัยอยู่เหนือทุกสรรพสิ่ แคล้วคลาดจากภัยพิบัติธรรมชาติทั้งปวง และจะไม่มีโรคร้ายเบียดเบียน เมื่อเกิดเหตุภัยวิกฤติ แม้กระทั่งวัตถุบูชาที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือ วัดวาอาราม ก็ยังพังลงมาได้ จะไม่มีการยกเว้น โทษของกรรมขึ้นอยู่กับธาตุธรรม เป็นผู้เสนอให้ธรรมธาตุที่อยู่เหนือกว่าตัดสินลงโทษ

 

 

 

    ต้องใช้วิจารณญาณในการรับรู้ถึงการกราบไหว้บูชาวัตถุมงคล การสวดมนต์และการยึดติดไสยศาสตร์ตามความเชื่อ มิฉะนั้นแล้วจะรับโทษมหันต์ หนักกว่าการดื่มสุราเสียอีก บุญเกิดจากสมาธิจิตเป็นของผู้ที่ปฏิบัติธรรม จะแบ่งปันให้คนอื่นไม่ได้  ธรรมะไม่ปรากฏว่ามีการแผ่เมตตาธรรมและการให้พรแก่ผู้อื่นแต่ประการใด  ทุกชีวิตมาแก้กรรมตนเอง  จะต้องเอาชนะศัตรูในกายให้หมดไป จะมีผลบุญมหาสาร ดับทุกข์ โศก โรค ภัยได้จริง  ไม่ใช่มาสร้างศัตรูหรือปัญหาความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ทางการเมือง

    พลังของธาตุต่างๆในกาย ช่วยส่งเสริมให้ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติภาวนาและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติคุ้มครองและปกป้องอยู่ ตัวตนเป็นที่ตั้ง ต่างไปจากโลกธาตุที่จะต้องอาศัยธาตุจิตพิจารณาในการตัดสิน ยังลังเลไม่มั่นใจตนเอง  การปฏิบัติต้องผ่านกฎแห่งกรรมทุกขั้นตอน  ขั้นสูง  การปฏิบัติต้องตั้งสมาธิกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปตามความเชื่อแบบงมงายในทางอธรรมเป็นประการแรก ต่อมาทางศาสนาสอนวิธีการดับทุกข์ที่ไม่มีประสิทธิภาพแน่แท้ท้ายสุดต้องคลายทุกข์ทางเพศส้มพันธ์จากอำนาจสั่งการของมาร ต้องชั่งวัดดูผลงานที่แล้วมาก่อนจะเริ่มวันใหม่
    พวกบริหารประเทศไม่ควรมองข้าม  ถ้าประสงค์จะบริหารให้ครบเทอม  จะต้องศึกษาธรรมชาติอย่างจริงจัง  พระสงฆ์ที่สำเร็จธรรมชั้นสูง ยังเอาตำราธรรมแบบซ้ำซากพื้นฐานของทางโลกมาบรรยายธรรมอีก ทำให้ไม่มีเนื้อแท้ของธรรมะ แล้วยังไปสรรเสริญยกผู้อุปถัมภ์อีก  อย่าเอาธรรมะขึ้นมาข่มท่าน  ประโยชน์ของการสวดมนต์ จะต้องปฏิบัติตามคำที่ตนได้ลั่นวาจาไว้ เช่นเดียวกับการกราบไหว้บูชาวัตถุมงคล จิตของตนจะสิงสถิตที่นั่นจะทำให้เป็นเปรตไปตลอดกาล  ให้สำรวมธาตุจิตในกายให้ใสละเอียด จึงจะได้รับบุญกุศล  การคัดเอาแต่พระสงฆ์ที่เทศน์ เก่งได้ชั้นธรรมเป็นที่ยอมรับ นอกนั้นให้ลดสัดส่วนพระสงฆ์ที่ไม่จำเป็นลง ให้รวบรวมผู้ชอบคัดค้านทุกโครงการของรัฐมานั่งฟัง ข้าพเจ้าจะจับจิต เปิดให้เห็นความจริง  เมื่อเข้าใจแล้ว  จะไม่มีการปฏิเสธอีก  การบรรยายผลงานของรัฐบาลที่ท่านนายกได้ชี้แจงมา ทราบซึ่งเพียงพอแล้ว ต้องอบรมข้าราชการให้แสดงวิวัฒนาการแบบสมัยใหม่ออกมาด้วย  ต้องรู้ลึกถึงทุกหน่วยงานความต้องการจำเป็นจริงๆในชุมชน ไม่ต้องรอรับงบประมาณนำมาถลุงแจกจ่ายซ้ำกันทุกปี
    ถ้ามีผู้ศรัททาคิดจะสร้างสถานที่ถกเรื่องธรรมที่เที่ยงแท้ไม่บิดเบือนจะมีประโยชน์ต่อสังคมโดยตรง มนุษย์ทุกคนมีศาสนาเป็นที่ตั้งหนึ่งเดียวของพระธรรม จะไม่มีต่างมุมมองอีกต่อไป
 
 
     พิธีกรรมการบุญได้จบแล้ว  ศาสนาได้ยุติแล้วยัง
    ขอให้นักบวชในทุกศาสนา ถ้ายังหลงผิดถูกครอบงำติดอยู่กับทางโลกธาตุ  รู้ตัวว่าอาบัติแล้ว ขอให้พิจารณาตัดสินลาสิขาบทเสียตั้งแต่บัดนี้  รีบปรับตัวใหม่ ทำจิตใจในธาตุธรรมให้บริสุทธิ์ผ่องใส อย่าถลำลึกลงไปอีก มิฉะนั้น ชีวิตจะถดถอย การปฏิบัติธรรมจะไม่สำเร็จราบลื่นเท่าที่ควร  พระองค์ท่านมิได้นำศาสนาติดตัวมาเผยแพร่ มีแต่อบรมให้พวกสาวกปฏิบัติภาวนาธรรมด้วยตนเองหาความรู้แจ้งกฎธรรมชาติของกรรมที่ได้บิดเบือนปรุงแต่งพอกพูนไม่เที่ยงแท้ ไม่มีบุคคลใดปฏิบัติได้ถูกวิธีของท่านที่จะ นำไปกำจัดกิเลสให้สิ้นซากหมดไปได้  ถ้ามีข้อข้องใจประการใด ก็ขอให้สอบถามมา พร้อมที่จะถกปัญหาธรรมเปิดไปทั่วโลก  อธิบายให้เข้าใจถูกต้องชัดเจนไม่ได้บิดพลิ้วทุกประการ
    

    การตัดสินแก้ปัญหาชีวิตตนที่ผิดพลาดไปแล้ว ให้ผู้อื่นรับเคราะห์กรรมแทนนั้น ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำได้  ชีวิตจะต้องเกิดเป็นเปรต เพราะไปทำลายธาตุธรรมของธรรมชาติที่ให้ไว้เจริญธรรม จะไม่มีวันได้ผุดและเกิดอีกตลอดกาล  ชีวิตนี้มีเหลือน้อยนิจ จงทำดีไว้เถิด อย่าลืมว่า ทุกคนอยู่ใต้กฎแห่งกรรม ถูกค้ำหัวอยู่

 

    การปฏิวัติครั้งต่อไป ต้องพัฒนาสถาบันให้มีระบบดีขึ้นพร้อมไปด้วย พวกวิชาการไม่มีประสบการณ์พอที่จะเสนอเจ้านาย กลัวจะถูกปฏิเสธ ผู้บริหารจะต้องมีที่ปรึกษา เชี่ยวชาญประจำตัว ประเทศที่เจริญแล้ว จะต้องทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์ การคลังต้องมั่นคงด้วย ระหว่างปรองดอง ผู้นำจะต้องระมัดระวังอารมณ์ของตน ให้ดี