ทุกองค์ศาสดาไม่มีอะไรให้ยึดติดกับสิ่งใดในโลกต้องปล่อยวาง ให้ปฏิบัติธรรมแก้กรรมหรือพรหมลิขิตของตนเอง ต้องแยกออกให้ได้ชัดเจน ความดีกับความชั่วเป็นจุดสำคัญเพื่อหลุดพ้นและรู้แจ้งธรรม การเรียนวิชาทางโลกจะไม่จบได้จนถึงวันตาย เมื่อไปเทียบกับ วิชาธรรมะ ถ้าค้นคว้าได้ถึงสมาธิจิตเป็นที่จบสิ้น ได้ปัญญาธรรม จะสานต่อไปก็จะดียิ่ง  เมื่อนั้นแหละก็จะสัมฤทธิ์ผล จะได้รับประโยชน์หลายประการ เช่น มีปัญญาธรรมเกิดขึ้นพึ่งตนเองได้แน่นอน ไม่ต้องมีโรงงานสร้างแบบหุ่นยนต์ตัวอย่างหรือออกแบบก่อสร้างอาคารก่อนตัดสินลงมือทำจริงแล้วมาปรับปรุงแก้ไขกันใหม่อีก ทุกอย่างจะจัดการให้เสร็จภายในพริบตาเดียว ปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ ได้วิวัฒนาการไปไกลให้ทันโลก สามารถใช้คลื่นแม่เหล็กจัดการกับเครื่องจักรกลอยู่ห่างไกลในอากาศ น้ำและบนบกให้หยุดทำงานได้ สำเร็จแล้วแต่มิได้ผลิตออกมาใช้จริงบังคับการเคลื่อนย้าย ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ศัตรู อำนาจเกิดจากวิชาความละเอียดของธาตุของธรรม เป็นมโนภาพภายในทั้งสิ้น และต้องปฏิบัติต่อเนื่องกันไปจนถึงธรรมสูงสุดผ่านธาตุจิต จัดการกับธรรมชาติได้ด้วย อย่าเอาจริงเรื่องการสูบบุหรี่กับการดื่มสุรา จะมีบาปน้อยกว่าการบวช การผิดศีลธรรม การสวดมนต์ที่ไม่ทราบเนื้อหาที่แท้จริงและไปปฏิบัติตาม รามทั้งการไปบนบานบูชาและก่อสร้างวัตถุมงคล ธาตุจิตของท่านจะไปสิงสถิตอยู่ที่นั่นตลอดกาล จะตกเป็นทาสของเขา กลับเป็นการทำลายธาตุธรรมไปด้วย ข้าพเจ้าจะไม่ช่วยหรือพยากรณ์อนาคตให้กับใครอีกต่อไป นอกจากมาปฏิบัติธรรมอย่างเดียว มนุษย์ไม่ควรไปแตะต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตำราดั้งเดิมต่างๆ ขอถามว่า การสะสมปัจจัยไว้มากมายจะดีกว่าการสร้างบุญหรือ ผู้สอนปฏิบัติสมาธิกันผิดๆ มีหลายรูปแบบที่ไม่ถูกทางและไม่สันทัดกับปฏิบัติธรรม จะไม่กล้าแสดงธรรมต่อหน้าข้าพเจ้า ขอให้รัฐบาลใหม่กับมนุษยโลกที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ จะต้องถูกตามมาขึ้นเขียงด้วย
    เมื่อข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดีแล้ว จึงถือโอกาสไปไต่ถามอำนาจบารมีภายในว่า ถ้าข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อไปเรื่อยๆเพื่อแสดงธรรม จะต้องมีอายุยืนไปอีกกี่ปี รับทราบว่า มีได้ไม่เกิน 200 ปี ทุกๆ 50 ปี จะมีญาติ บุตร หลาน เพื่อนฝูงต้องจากเราไปตามกฎแห่งกรรม มีแต่อาคารทรงจำเหลือไว้ จะทำใจได้ไม่
    ศาลพระพรหมที่ตึกทำเนียบรัฐบาลควรจัดการเอาออกไปเสีย มีอาถรรพ์ ได้สร้างปัญหาให้ทุกรัฐบาลมาแล้ว
     เจ้าพิภพในจักรวาลปกครองธรรมชาติ ดิน ฟ้า อากาศ มีอำนาจระงับไม่ให้ทำลายโลกแบบรุนแรง
ให้ธรรมธาตุ ธาตุธรรมและธาตุจิตจัดการกันเองอย่างเคร่งครัด  ยุติธรรมตามชั้นแตกต่างลดหลั่นลงมา


1) ธรรมธาตุ กำกับดูแลทั้งภพนิพพานและภพโลกันตร์
ให้รายงานผลจากโลกธาตุเพื่อส่งต่อไปเปลี่ยนชั้นโทษกรรมตามวาระ


2) ธาตุธรรม มีภพนิพพานของสัมมาทิฐิ ดูแลส่งเสริมอบรมคุณธรรมให้พ้นจากกิเลสไปเสวยสุขในภพหน้า
ต้องเตรียมตัวพร้อมต่อสู้ให้ได้ชัยชนะธรรมสูงสุดมาครองเป็นธรรมธาตุใหญ่ในพิภพแต่ผู้เดียว
ในชั้นเดียวกันกับภพโลกันตร์ของมิจฉาทิฐิที่ทำหน้าที่ทดสอบธาตุจิตที่อ่อนไหวไม่มั่นคงในธรรมแล้วถือโอกาสแทรกแซงเข้าครอบงำให้เป็นบริวารตน

 

 

 3) ธาตุจิต เมื่อปฏิบัติได้ดีแล้ว
จะต้องอาศัยปัญญาธรรมเข้าช่วยให้สำเร็จก้าวไปถึงที่สุดของธาตุธรรมเพื่อการหลุดพ้นเทียบเท่าทุกพระองค์ตามความปรารถนาของตนในเบื้องต้น  สมาธิจิตประเสริฐล้ำยุคยิ่งนัก ไม่มีการปรองดองและต้องปฏิเสธกิจกรรมทางศาสนาที่ปรุงแต่งไว้บ้าง จากธาตุธรรมขึ้นไปเป็นโลกจักรวาล ว่างเปล่า มีแต่พลังแสงธรรมเปล่งปลั่งสว่างไสว เข้าไปยิ่งลึกยิ่งเจิดจ้า ล้อมรอบด้วยบริวารชั้นธรรมทั้งหลายตามลำดับ ไม่มีพืชผล เทพธิดา นุ่งน้อยห่มน้อย โบสถ์วิหาร เจดีย์สิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่พำนักของวิญญาณและเปรตในโลกมนุษย์โดยเฉพาะเป็นการเข้าใจผิดของมนุษย์

 

 

 

4) โลกธาตุ ประกอบด้วย สรรพสิ่ง สรรพสัตว์ พวกวิญญาณและเปรต ต้องมาแก้กรรมตนเอง เปลี่ยนสภาพไปตามธรรมชาติกฎแห่งกรรมในภพ เวียนว่ายตายเกิด ยกเว้นพวกเปรตที่ได้ทำลายธาตุธรรม จะไม่ผุดและเกิดอีก กายมนุษย์แยกส่วนมี เกิด แก่ และตาย นอกจากเจ็บและอนาคตของบุคคลแล้ว ต้องอยู่ภายใต้พลังธาตุจิตที่เข้มแข็งบริสุทธิ์เท่านั้น สามารถอธิษฐานจิตระงับโรคร้ายไม่ให้ขยาย ใช้แสงขจัดเนื้อร้ายให้หมดไปและรัศมีจัดการกับภัยใกล้ตัว การบริหาร ต้องยึดธรรมะเป็นที่พึ่ง อย่าฟังเสียงนกเสียงกา ต้องวิวัฒนาการตนเอง ป้องกันประวัติศาสตร์ซ้ำลอย อำนาจมนุษย์ต้องอาศัยพวกพ้องหรือทายาทค้ำจุน การปฏิบัติทางจิตกันเป็นแบบพื้นฐาน  ไม่ประสบผลสำเร็จ มั่นคง บังคับจิตธาตุของคู่อริมิได้ ยังเข้าไม่ถึงวิญญาณธาตุจิตที่แท้  ผลที่ได้ไม่คงที่จะต้องหมดไปในที่สุด

 

 

 แปลกแต่จริง  ความไม่สงบในสามจังหวัดภาคไต้เพราะศาสนาสอนให้ประพฤติแต่ความดีละเว้นการทำชั่วและไม่เน้นการปฏิบัติธรรมที่ห้ามมิให้ทำลายธาตุธรรมไปด้วยที่ธรรมชาติได้มอบหมายไว้ให้รักษา
เป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตในการปฏิบัติภาวนาเจริญธรรมในทางที่ถูกเพื่อยกฐานะอนาคตตนในภายภาคหน้าให้ละการฆ่ามนุษย์กันเอง
แม้จะนับถือศาสนาเดียวกัน ด้วยต่างอุดมการณ์ก็ดี เคร่งครัดในคัมภีร์จะไม่ช่วยเกิดประโยชน์แต่ประการใดเลย
ถ้าขาดจิตธรรมแล้ว ทั้งชีวิตจะมัวหมอง ตกต่ำ ต่างไปจากพวกคอมมิวนิสต์ที่แล้วในท้องที่
ไม่มีศาสนาเป็นที่พึ่งประจำใจ แต่รักษาวินัยดีเยี่ยมจนถึงปัจจุบัน บ้านเมืองทางใต้มีแต่สงบ
ขอยกย่องชมเชยพร้อมที่จะแสดงสิ่งมหัศจรรย์ให้ชม
ถ้ามีบุคคลใดรวบรวมคัมภีร์ของทุกศาสนาโลกและวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์มากองไว้ให้ข้าพเจ้าเดินข้ามไป
ก็ยินดีสนองตอบรับ

 

แปลกแต่จริง  ความไม่สงบในสามจังหวัดภาคไต้เพราะศาสนาสอนให้ประพฤติแต่ความดีละเว้นการทำชั่วและไม่เน้นการปฏิบัติธรรมที่ห้ามมิให้ทำลายธาตุธรรมไปด้วยที่ธรรมชาติได้มอบหมายไว้ให้รักษา เป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตในการปฏิบัติภาวนาเจริญธรรมในทางที่ถูกเพื่อยกฐานะอนาคตตนในภายภาคหน้าให้ละการฆ่ามนุษย์กันเอง แม้จะนับถือศาสนาเดียวกัน ด้วยต่างอุดมการณ์ก็ดี เคร่งครัดในคัมภีร์จะไม่ช่วยเกิดประโยชน์แต่ประการใดเลย ถ้าขาดจิตธรรมแล้ว ทั้งชีวิตจะมัวหมอง ตกต่ำ ต่างไปจากพวกคอมมิวนิสต์ที่แล้วในท้องที่ ไม่มีศาสนาเป็นที่พึ่งประจำใจ แต่รักษาวินัยดีเยี่ยมจนถึงปัจจุบัน บ้านเมืองทางใต้มีแต่สงบ ขอยกย่องชมเชย 

 

พร้อมที่จะแสดงสิ่งมหัศจรรย์ให้ชม ถ้ามีบุคคลใดรวบรวมคัมภีร์ของทุกศาสนาโลกและวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์มากองไว้ให้ข้าพเจ้าเดินข้ามไป ก็ยินดีสนองตอบรับ

edit @ 19 Aug 2014 13:26:46 by Knowledge_meditation

        รูปธรรมและนามธรรมมีชีวิตร่วมเป็นตัวเนื้อเดียว พึ่งพาอาศัยซึ่งกัน จะต้องอยู่ภายใต้อำนาจพระไตรลักษณ์ตามกฎแห่งกรรมในภพเวียนว่ายตายเกิด จนชีวิตจะยุติด้วยอำนาจการตัดสินของฝ่าย สัมมาทิฐิและฝ่ายมิจฉาทิฐิ เมื่อครบวาระ จะถูกทูลเกล้าเบื้องสูงให้ทางวิญญาณธาตุพิจารณาส่งต่อไปรับอดีตกรรมในวรรณะต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยตรงของธาตุจิตที่โปร่งใสมั่นคงเป็นมหัศจรรย์ ไม่มีการยกเว้น เกิดมีพลังธรรมเงียบภายใน ส่งเสริมให้เข้มแข็งจะอยู่เหนืออำนาจแอบแฝงอธรรมกับการงานที่แต่งตั้งมา เมื่อถูกคลอบงำก็จะวิบัติ พูดตามภาษามาร มักอ่อนไหวต่อทุกเหตุการณ์ ต้องอดทนกับคำตำหนิที่ไม่เห็นด้วย การอบรมให้รักษาศีลห้านั้น ไม่ยั่งยืน มีแต่บรรยายให้ฟังแล้วสบายใจเท่านั้น ไม่มีบุคคลใดสามารถปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมจริงได้ พฤติกรรมของมนุษย์มีทั้งดีและไม่ดี ชอบทำตามผู้ใหญ่และไปปฏิเสธคำสอนของพระองค์ท่าน ต้องพัฒนาตนเอง หาประสบการณ์ ปรับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้เจริญเหมาะสมในสังคมที่เลวร้ายหลากหลายทาง ได้ด้วยสมาธิจิตบังคับ มนุษย์ในชนบทยากจนแล้งแค้นยังมีอีกมากจะต้องดูแลที่มีลูกหลาน พิการ กตัญญู เรียนเก่ง ขาดสนเรื่องทรัพย์สินเงินทอง ที่อยู่อาศัยและอีกสารพัดทุกข์ จึงขอวอนผู้มีอันจะกินช่อยทำบุญกุศลแก่บุคคลนี้ด้วย


       ภัยพิบัติธรรมชาติในโลก จัดการได้อย่างฉับพลัน ขอให้ติดต่อมาเป็นทางการ จะไม่ปฏิเสธประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศไม่ยอมพูดความจริง ยังมีการโตแย้งไม่เห็นด้วยเกิดขึ้นอยู่เสมอ ประเทศเพื่อนบ้านก็แสดงปฏิกิริยาเช่นเดียวกัน ขอให้พิจารณาสงครามเวียดนามที่แล้ว ว่าฝ่ายไหน เป็นฝ่ายชนะ ขอให้ศาลใช้ดลพินิจตัดสินคดีความข่มขืนแล้วฆ่า ให้เข็ดหลาบต้องจำคุกและให้แพทย์ตัดอวัยวะเพศของคู่อริด้วยจึงจะได้บุญกุศลแรง