ผู้ที่ได้ชั้นธรรมธาตุสูงสุดแห่งธรรมแล้ว ปกครองได้ทั้งฝ่ายสัมมาทิฐิและฝ่ายมิจฉาทิฐิ
รอบรู้เที่ยงแท้ทั้งฝ่ายธรรมและอธรรม สามารถเห็นทะลุปรุโปร่ง แยกแยะทุกเรื่องได้อย่างชัดเจนและยุติธรรม เมื่อให้ไปช่วยรักษาผู้ป่วยเชื้อไวรัส อีโบลา ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ระบาดทั่วกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันตกเมื่อมีการขอมาผ่านองค์การของโลกหรือจากนิตยสารในและต่างประเทศเพื่อสวัสดิการมนุษย์โลก
ข้าพเจ้ายินดีและเห็นด้วยที่จะดำเนินการให้ทันที จะไม่ปฏิเสธ ต้องใช้เวลาสองวันทำการต่อแต่ละประเทศด้วย
มีข้อมูลพร้อม เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้ว ต้องถ่ายทอดวิชาให้ประชาชนปฏิบัติไปด้วยกับพวกติดตาม กำจัดสิ่งปนเปื้อน ป้องกันมิให้เชื้อโรคในบรรยากาศเล็ดลอดติดตัวมา ขยายไปสู่พื้นที่อื่นให้เดือดร้อนกันทั่วอีก จะต้องสลัดให้หมดสิ้นซากด้วยวิชาสถิตอยู่ที่ศูนย์ทุกธาตุธรรมในตัวมนุษย์โดยตรง
 

    ความมั่นคงสมบูรณ์ของศีลธรรมจะมีประสิทธิภาพบังคับทุกปัญหารวมทั้งภัยพิบัติธรรมชาติได้ที่ศูนย์กลางกายมนุษย์ ต้องอาศัยธาตุจิตที่เข้มแข็งในธาตุธรรมจุดเดียวเป็นที่ตั้งเท่านั้น


    ชีวิตมนุษย์เกิดมาต้องชดใช้อดีตกรรมในภพภูมินรกเพื่อการหลุดพ้น  ต้องหมั่นเพียรตั้งจิตภาวนาให้นิ่งที่ศูนย์กลางทุกกายในการเข้าสมาธิปฏิบัติธรรมให้เกิดปัญญาธรรมเริ่มต้นด้วยธาตุจิตในโลกธาตุในภพ เวียน ว่าย ตายและเกิดแล้ว ให้หลุดพ้นไปที่ธาตุธรรมในนิพพานของฝ่ายสัมมาทิฐิจะต้องไปเผชิญหน้ากับคู่อริในโลกันตร์ของฝ่ายมิจฉาทิฐิในภพภูมิเดียวกัน แต่ละฝ่ายจะต้องต่อสู้ยึดเอาธรรมธาตุสูงสุดมาครองเป็นของตน จะได้เป็นใหญ่ไม่มีอุปสรรคในการบริหารอีกต่อไปในธรรม อย่าลดละ ต้องรักษาระดับไห้คงที่ใสและละเอียดยิ่งขึ้นไป  จะได้บุญบารมีเข้ามาเสริมไห้แข็งแกร่งอีกทอดหนึ่ง ก็สามารถควบคุม ดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  กำจัดเชื่อโรคในบรรยากาศและรักษาผู้ป่วยในตัวบุคคลได้ทุกพื้นที่ ธรรมะจะไม่มีการเดินสายกลาง รับทราบธรรมมาหลายช่องทางที่ผิดจะสับสนไม่เกิดสันติและผล ขอไห้ยกเลิกป้องกันทุกพิธีกรรมของพระองค์ท่านที่พระสงฆ์ได้ละเลยบิดเบือนไป ไม่รับผิดชอบแสดงออกวิถีทางที่ไม่เป็นความจริงไห้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมาปรุงแต่งขึ้นเพื่อประโยชน์วัตถุประสงค์ส่วนตน เช่นการบอกบุญไห้สาวกมาล้างเท้าและโปรยดอกกุหลาบตลอดทางไห้พระสงฆ์เดินผ่านและอื่นๆอีกเป็นแบบอย่าง เห็นกันตำตา  หลังจากพระองค์ท่านได้ปรินิพพานไปแล้ว ไม่มีมนุษย์คนใดทราบถึงพฤติกรรมและได้ติดตามคำสอนที่ถูกต้องเที่ยงธรรมของท่านได้นำมาปฏิบัติออกเผยแพร่แม้แต่น้อย การบูชายึดติดวัตถุในโลกธาตุเป็นการทำลายธาตุธรรมไปยิ่งกว่าการไห้ของขวัญที่เป็นเหล้าเสียอีก การปฏิบัติสมาธิเป็นวิชาธรรมชาติของธรรม สูงส่งนับประมาณมิได้เมื่อเทียบกับการแต่งตั้งด้วยมนุษย์ที่ไม่ถาวร

 

    ทุกชีวิตมีธาตุธรรมเป็นของธรรมชาติที่ได้มอบไว้ให้เรานำมาแก้กรรมและบันดาลให้ยึดเหนี่ยวปฏิบัติธรรมผ่านธาตุจิตจนบรรลุชั้นสูงมรรคผลนิพพานมาแก้สิ่งอดีตกรรม ผู้ใดไปทำลายธาตุธรรม จะถูกสาปเป็นเปรตไปตลอดกาล การเทศนาธรรมโดยตรงจากตำราที่ไม่เที่ยงแท้ เทียบเท่ากับบัณฑิตที่จบจากสถาบันเดียวกัน ก็มีต่างมุมมองเช่นกัน แยกไม่ออกเรื่องบุญกับบาปได้ชัดเจน จะไม่เกิดรู้จากสมาธิภายในจิตที่ไม่ได้อุปาทานหรือปรุงแต่งคิดขึ้นมาโดยพลการตามที่ผู้บรรยายธรรมทั่วไปที่ไม่สันทัดและสัมผัสเรื่องธรรมได้กล่าวหาว่าอุปโลกน์ขึ้นมาเองเพราะทราบไม่ถึงคำแปลที่ถูกต้องแก่นแท้ความหมายของการปฏิบัตินี้เองที่ไม่มีธาตุจิตควบคุม ไม่คำนึงถึงบุญบาปคุณโทษที่จะได้รับ กราบไหว้บูชาไปหมด มีแต่บรรยายไปตามตำรา เป็นเหตุให้ธรรมะลดวิชาต่ำลงมาเป็นอธรรมของโลกธาตุไป จึงทำให้ความศรัทธาของพวกสาวกลดเสื่อมลงในที่สุด  ข้าพเจ้าได้แผ่ฌานกวาดไปทั่วจักรวาล ไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆเกิดขึ้นมากระทบตอบรับเลย ผู้ที่มีธาตุธรรมแข็งแกร่งมั่นคง ถ้ารับแสงกระทบและเกิดมีอุปสรรคหรือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและโดนผีสิง เมื่อมารับการบำบัดพลังแสงโดยตรง ให้น้อมรับ ก่อนจะมีปฏิกิริยาแสดงออก ให้รีบตั้งสมาธิจิตอธิษฐานตามความพอใจวัตถุประสงค์ของตนต่อไป ถ้าการพัฒนาแสงได้ดีขึ้นตามลำดับ ก็สามารถจัดการกับเชื่อโรคที่ระบาดในบรรยากาศและตัวผู้ป่วยทั้งโลกได้ จะพัฒนาให้สำเร็จแล้วนำมาช่วยมนุษยโลกต่อต้านกำจัดโรคร้ายในไม่ช้าและพิสูจน์ได้ด้วย กฎแห่งกรรมไม่สนการทำพิธีประเพณีและวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ตลอดถึงการถือศีลอด มีหน้าที่ดูแลเฉพาะเรื่องบุญและบาปตอนจบชีวิตไปแล้ว การนุ่งห่มมีได้ทุกสี พระสงฆ์ครองจีวรเป็นชุดนิยมของชาวอินเดียปัจจุบันตามสมัยโรมันโบราณ ควรปฏิรูปศาสนาโลกด้วย